Výzva výboru ŠK Dopravní podnik Praha k aktuální situaci ohledně šachových soutěží

Výzva výboru ŠK Dopravní podnik Praha k aktuální situaci ohledně šachových soutěží

Výbor Šachového klubu Dopravní podnik Praha vydal následující stanovisko k aktuální epidemiologické situaci ohledně šachových soutěží v České republice. Předkládáme návrhy vycházející z opatření vydaných mezinárodní šachovou federací FIDE, resp. Šachovými svazy Německa, Bavorska a Rakouska.

Šachový svaz ČR by měl po vzoru mezinárodní šachové federace FIDE a dalších národních šachových svazů vytvořit soubor opatření pro hráče, rozhodčí a pořadatele vycházející z platných hygienických nařízení, při nichž by bylo možné uvažovat o zahájení šachových soutěží, jako například:

Dodržování stanovených hygienických opatření a sankce:

 • zodpovědnost rozhodčího nad dodržováním státem stanovených opatření, stejně jako nad opatřeními Šachového svazu
 • povinnost rozhodčího uplatnit sankce proti hráči nebo družstvu za nedodržení stanovených hygienických opatření: prohra partie dle článku 11.1 a 11.7 pravidel FIDE, resp. ukončení zápasu
 • povinnost pořadatele shromáždit kontaktní data o osobách vstupujících do hracích prostor
 • povinnost kapitánů domácího a hostujícího družstva předat rozhodčímu seznam všech osob účastnících se zápasu s kontaktními údaji (telefon, E-Mail)
 • povinnost rozhodčího ve spolupráci s pořadatelem získat od hráčů potvrzení, že se u hráče v posledních 14 dnech neprojevily jakékoliv příznaky SARS-CoV
 • povinnost rozhodčího vykázat osoby z hracího sálu s příznaky kašle a rýmy, resp. změřené teploty vyšší než 37,5 stupně Celsia
 • povinnost pořadatele měřit před vstupem do hracích prostor teplotu hráčů a rozhodčího
 • stanovení osob, které mohou být přítomny v hracím prostoru (např. kapitáni družstva a jejich zástupci, stejně jako hráči, kteří ukončili své partie, mohou setrvávat po celou dobu v hracím sále)
 • možnost rozhodčího posoudit a dovolit přítomnost dalších osob v hracím prostoru (lékař, média apod.)
 • zákaz diváků v hracím prostoru
 • možnost spuštění aplikace eRouška během zápasu

Roušky

 • povinnost nosit roušku při partii kvůli rozestupu menšímu než 1,5 m
 • povinnost nosit roušku v hracím sále vždy, i když hráč vstává od partie a jde např. na toaletu

Ruce

 • povinnost pořadatele zajistit dezinfekci a dezinfikovat hrací materiál před každou partií
 • povinnost všech účastníků umýt si ruce min. 30 sekund, resp. povinná dezinfekce rukou před vstupem do hracích prostor
 • povinnost pořadatele dezinfikovat kliky dveří u hracích prostor

Rozestupy, osobní kontakty, větrání

 • zákaz osobních kontaktů, odstup min. 1,5 m
 • zákaz podávání rukou
 • neslovní nabídka remízy zkřížením prstů, vzdání pomocí položeného krále
 • povinnost pořadatele zajistit, aby byla min. vzdálenost mezi 2 šachovnicemi alespoň 80 cm a rozestup mezi 2 řadami stolů min. 1,5 metru
 • povinnost pořadatele zajistit, aby byla hrací místnost větratelná a větrána každou hodinu alespoň na 5 minut; v případě nevyhovujících prostor povinnost rozhodčího zápas přerušit a místnost vyvětrat

Zdroje:

Posted on: 12.11.2020Martin Přibyl