Jak se stát členem

Rádi Vás zaregistrujeme do našeho šachového klubu. Kontaktujte prosím místopředsedkyni klubu paní Růženu Přibylovou – kontakty na výbor.

Roční členské příspěvky v roce 2024 jsou v našem klubu stanoveny na 800,- Kč/rok, studenti do 25 let – 500 Kč / rok, hráči do 18 let a senioři od 65 let 400,- Kč / rok, děti do 10 let 350 Kč / rok a hradí se bankovním převodem na účet číslo 220 201 5680/2010, variabilní symbol je datum narození (RRRRMMDD).

Pokud byste chtěli za náš klub hostovat, budeme velmi rádi.  Jedinou podmínkou je souhlas Vašeho mateřského oddílu.

Kmenovým členům oddílu umožňujeme hostovat v jiných klubech.