PŘEBOR PRAHY v rapid šachu čtyřčlenných družstev 2016

ŠK Praha-Smíchov z pověření Sportovně technické komise Pražského šachového svazu pořádá turnaj PŘEBOR PRAHY v rapid šachu čtyřčlenných družstev 2016

  • Zájemci o účast se mohou hlásit Tomáši Kučerovi.
  • Veškeré informace jsou k nalezení níže v souboru PPrapid družstva 2016

PPrapid družstva 2016

Posted on: 2.9.2016Růžena Přibylová