Author: blair

Velká cena ŠK Dopravní podnik Praha v bleskovém a rapid šachu pro rok 2016

DP_logo_vertikal_5stahikona

Pořadatel: Šachový klub Dopravní podnik Praha

Ředitel turnaje: Růžena Přibylová, tel. +420 – 777 071 192, e-mail: ruzena.pribylova@gmail.com

Termíny a místo konání turnajů Velké ceny:

 • 30. ledna 2016 180. turnaj – VŠFS Blitz Open (místo konání EA Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov)
 • 20. února 2016 181. turnaj – EA Hotels Rapid Open (místo konání EA Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov)
 • 19. března 2016 182. turnaj – UniCredit Blitz Open (místo konání EA Hotel Downtown, Žitná 53, Praha 1, 110 00 Praha 1)
 • 24. dubna 2016 183. turnaj – EA Hotels Rapid Open (místo konání EA Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov)
 • 21. května 2016 184. turnaj – VŠFS Blitz Open

Dopravní spojení:

EA Hotel Populus

 • Bus 124, 133, 297 – stanice Malešická
 • – odjezd z metra A – stanice Želivského v 9:23, 9:29, 9:36 hodin (3 zastávky, 3 min.)
 • – odjezd z metra B, C – stanice Florenc v 9:15 a v 9:30 hodin (7 zastávek, 11 min.)

EA Hotel Downtown

 • stanice Muzeum (300 m)

– Metro A – Depo Hostivař – Nemocnice Motol
– Metro C – Letňany – Háje
– Tramvaj č. 11

 • stanice I. P. Pavlova (200 m)

– Metro C – Letňany – Háje
– Tramvaj č.  4, 10, 11, 16, 22
– Bus 291

 • stanice Václavské náměstí – Vodičkova (500 m)

– Tramvaj č. 3, 6, 18, 22, 24
– Metro B – Zličín – Černý Most

Časový plán: prezence od 9:30 do 9:45 hodin, zahájení v 10:00, předpokládaný konec 13:30 hodin (bleskový turnaj), resp. 14:30 hodin (rapid turnaj).
Startovné: 100 Kč pro předem přihlášené hráče; 50 Kč pro předem přihlášené hráče s titulem FM, ženy, juniory (nar. 1996 a ml.), seniory (nar. 1956 a starší) a hráče ŠK DP Praha; 25 Kč pro žáky (nar. 2000 a ml.). Hráči předem nepřihlášení platí navíc příplatek 20 Kč. GM, IM, WGM a WIM startovné neplatí. Startovné zahrnuje poplatek za zápočet výsledků na ELO FIDE v rapid i bleskovém šachu. Startovné se hradí v hotovosti při prezenci.
Zápočet: ELO FIDE pro bleskový šach, ELO FIDE pro rapid šach, ELO ČR pro rapid šach
Losování: programem SWISS-MANAGER. Výsledky budou zveřejňovány na http://chess-results.com/
Systém bleskových turnajů: švýcarský systém, 15 kol, 3 minuty na partii + 2 sekundy za každý tah
Systém rapid turnajů: švýcarský systém, 7 kol, 12 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah
Pořadí: 1. počet bodů, 2. střední Buchholz bez nejhoršího výsledku, 3. Buchholz, 4. vyšší průměrné ELO soupeřů
Ceny: 1. – 1200 Kč, 2. – 1000 Kč, 3. – 800 Kč, 4. – 600 Kč, 5. – 400 Kč, 6. – 200 Kč
Ceny v kategoriích: nejlepší žena – 300 Kč, nejlepší senior – 300 Kč, nejlepší žák – 200 Kč
Garance cen: při účasti min. 50 hráčů, při menším počtu má pořadatel právo cenový fond snížit.
Hrací materiál: každý lichý hráč si přinese šachovou soupravu a digitální hodiny. Zapůjčení za 100 Kč – omezené množství.
Ubytování: jednolůžkový pokoj od 480 Kč, dvojlůžkový pokoj od 540 Kč. Další speciální nabídky od EuroAgentur na vyžádání.
Stravování: při prezenci je možné objednat oběd (smažený řízek s bramborovým salátem) za 120 Kč.

Přihlášky: e-mailem na adresu ředitele turnaje – ruzena.pribylova@gmail.com nejpozději 1 den před turnajem do pátku do 18:00 hodin.

V Praze 11. ledna 2016 Růžena Přibylová, v. r.

Partneři turnajů:

EA_HOTELS_logo_Modrá_5          unicredit_logo          vsfs_pdkl_5_142

ŠK Dopravní podnik Prague Grand-Prix in blitz and rapid chess for the year 2016

DP_logo_vertikal_5stahikona

Organizer: Chess club Dopravní podnik Prague

Tournament director: Růžena Přibylová, tel. +420–777 071 192, E-mail: ruzena.pribylova@gmail.com

Terms and venue of Grand-Prix tournaments:

 • 30. January 2016 180. tournament – VŠFS Blitz Open (Venue: EA Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11, Prague 3 – Žižkov, Czech Republic)
 • 20. February 2016 181. tournament – EA Hotels Rapid Open (Venue: EA Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11, Prague 3 – Žižkov, Czech Republic)
 • 19. March 2016 182. tournament – UniCredit Blitz Open (Venue: EA Hotel Downtown, Žitná 53, Praha 1, 110 00 Praha 1)
 • 24. April 2016 183. tournament – EA Hotels Rapid Open (Venue: EA Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11, Prague 3 – Žižkov, Czech Republic)
 • 21. May 2016 184. tournament – VŠFS Blitz Open

Public transport connection:

EA Hotel Populus:

 • bus 124, 133, 297 – bus stop Malešická
 • – departure from subway „A“ – Želivská at 9:23, 9:29, 9:36 o´clock (3 bus stops, 3 minutes)
 • – departure from subway „B“ or „C“ – Florenc at 9:15 or at 9:30 o´clock (7 bus stops, 11 minutes)

EA Hotel Downtown:

 • Station I.P.Pavlova (200 m)

– Subway line C – Letňany – Háje
-Tram lines No. 4, 10, 11, 16, 22
– Bus line No. 291

 • Station Muzeum (300 m)

– Subway line A – Depo Hostivař – Nemocnice Motol
– Subway line C – Letňany – Háje
– Tram line No. 11

 • Station Wenceslas Square (Vodičkova street) (500 m)

– Tram lines No. 3, 6, 18, 22, 24
– Subway line B – Zličín – Černý Most

Time line: Registration from 9:30 till 9:45 o´clock, opening at 10:00, expected end at 13:30 o´clock (blitz tournaments) or at 14:30 o´clock (rapid tournaments)
Start fee: 100 Kč / 4 € for in advance registered players; 50 Kč / 2 € for in advance registered players with title FM, ladies, junior players (born 1996 and younger), senior players (born 1956 and younger) and for the players from chess club DP Prague; 25 Kč / 1 € for students (born 2000 and younger). The players which are not registered in advance should pay additional fee 20 Kč / 1 €. GM, IM, WGM and WIM – free of charge. Start fee contains costs for rating of tournament in FIDE Rating List (Blitz or Rapid). Start fee will be paid in cash during the registration (Kč or €).
ELO-Rating: ELO FIDE for Blitz, ELO FIDE for Rapid, ELO ČR for Rapid chess
Pairing: Programme SWISS-MANAGER. The results will be published at http://chess-results.com/.
System of blitz tournaments: Swiss System, 15 rounds, 3 minutes + 2 sec. for every move
System of rapid tournaments: Swiss System, 7 rounds, 12 minutes + 5 sec. for every move
Ranking: 1. number of points, 2. Buchholz without the worst result, 3. Buchholz, 4. higher ELO average of opponents
Prizes: 1st place – 1200 Kč, 2. – 1000 Kč, 3. – 800 Kč, 4. – 600 Kč, 5. – 400 Kč, 6. – 200 Kč
Category prizes: best lady – 300 Kč, best senior player – 300 Kč, best student – 200 Kč
Prize guarantee: minimum 50 players; in case of lower quantity of participants is the organizer entitled to reduce the prize fund.
Playing equipment: each odd player must bring chess board with pieces and digital clock. Lending for 100 Kč / 4 € possible, but limited quantity only.
Accomodation: single room from 480 Kč / 19 €, double room from 540 Kč / 22 €.
Further special offers from EuroAgentur Hotels available.
Registration: E-Mail to the tournament director – ruzena.pribylova@gmail.com not later than 1 day before tournament start on Friday till 18:00 o´clock.

EA_HOTELS_logo_Modrá_5          unicredit_logo          vsfs_pdkl_5_142